Annual meeting 2023

Notice to annual meeting 2023

Ärenden, se Stadgar.

Övriga ärenden:

På detta årsmöte kommer det att läggas fram ett förslag om att avsluta Matadi Support Group.

På årsmötet 2022 tog ett beslut att avsluta Matadi Support Group. Enligt stadgarna ska ett sådant här beslut tas på två årsmöten.

Ett förslag till beslut hur föreningens tillgångar ska fördelas kommer att läggas fram.

Matadi Support Group
Borås och Hökerum 2023-02-11

Styrelsen

Lars-Ola Rydberg, Lennart Fridén, Bernt Sköld, Yngve Håkanson, Jean Claude Loubelo, Hugo Rikkinen