Om oss

Ett steg längre

Vi är en grupp entreprenörer som skapar nya företag i Kongo genom utbildning, företagslån och uppföljning. Vi tror att traditionellt bistånd har betytt mycket för många men kan också passivisera mottagaren och permanenta fattigdomen. Vi vill gå ett steg längre och ta vara på den resurs som varje initiativrik människa utgör. Detta gör vi genom att söka upp människor med framåtanda, ge dem utbildning och företagslån för att sedan fullfölja uppdraget med uppföljning. Vi ger dem verktygen men det är bara de själva som kan lyfta sitt land.

Varför utbildning och företagslån

Entreprenörer,  tror vi är en grupp människor som kan skapa möjligheter till förändring för sig själva och andra. Vi ger dem de rätta verktygen för att förverkliga sina idéer. Vår ide är att kombinera utbildning i entrenörskap med produktion, service, handel och jordbruk. Vi binder samman teori med praktik. Allt med målsättningen att utveckla och höja levnadsstandarden i Kongo.

Hur vi arbetar

Vi söker upp människor med en affärsidé och framåtanda, ger dem utbildning och företagslån. Sedan fullföljer vi företagen med uppföljning månad för månad. Våra ledord är öppenhet, kontroll och resultat.

Hur vi får ihop pengar

Pengar till företågslån kommer genom lån och gåvor från privatpersoner och företag. Vi som arbetar i Matadi Support Group jobbar helt ideellt.

Vi behöver din hjälp

Genom en gåva eller lån kan du stötta våra entreprenörer.

Ungdomsarbete

Genom vår hjälp har Christoffer Jacobsson i samråd med kyrkan i Luozi startat en judoverksamhet som en del i kyrkans ungdomsarbete.