Vår strategi

Vår strategi

Kunskap, pengar och kontakter

Entreprenörer behöver kunskap

Entreprenörer behöver pengar till rimlig kostnad och goda kontakter.

När det gäller kunskap har vi kompletterat vårt utbildningsmaterial, närmast med affärsetik och samarbete, ledarskap genom att vi nu utökat materialet med Focus Business School.

Vi ska kontakta universitet som förmedlar kunskapen.

När det gäller pengar förslår inte våra tillgångar på långa vägar som lån till entreprenörer. Dessutom är det omfattande arbeten med att hålla koll på avbetalningarna på distans.

För tillfället lånar vi inte ut några pengar beroende på svårigheter att hantera lånen.

Vi ska arbeta med att få till ett samarbete med lokala banker i Kongo som kan låna ut till entreprenörer. Vi ska ha som målsättning att bankerna förser entreprenörerna med kapital.

För att få banker att bevilja lån behövs säkerheter, eller att kapital deponeras i kongolesisk bank som sedan kan lånas ut.

Vi ska kontakta politiker, myndigheter och andra som kan få fram säkerheter eller kapital. Kontakter har tagits med SIDA, EU:s bistånds kommissionär i Bryssel och Kinshasa samt OECD i Paris.

Våra omkostnader

Till våra omkostnader måste vi fortsätta att tigga pengar. Vi måste på sikt få full kostnadstäckning.

Medarbetare

Kongo Kinshasa

Lokala representanter:
Yapeco Bakala Massengo     Matadi        entreprenör och volontärer
Emy Miantezila                      Kimpese    pastor och entreprenör
Yavengi Diangitukulu             Matadi         pastor
Julienne Nyambudi                Matadi         entreprenör och tolk

Kongo Brazzaville
Joseph Mandzoungou           Brazzaville       Chefekonom
Myriam Mbama                      Brazzaville        Master i ekonomi

Uppgift och omfattning

MSG:s uppgift är att arbeta som jämlikar och förmedla kunskap om och erfarenheter i entreprenörskap och utvärdering och bedömning av affärsidéer och att ordna kontakter med långivare som kan låna ut till rimliga villkor.

Implementera innovationer och leverera kunskap om dem.

MSG arbetar i båda Kongoländerna. I Kongo Brazzaville heter organisationen Congo Support Group

Gåvor och bidrag.

Det finns många exempel i Afrika som visar att gåvor och bidrag inte skapar utveckling. Det har på många ställen skapat tiggeri och passivitet, berövat människorna sin egen förmåga till initiativ att stå på egna ben och skapa till en positiv samhällsutveckling och bidragen har skapat ett beroendeförhållande till givaren. Vi får inte heller beröva dem glädjen och tillfredsställelsen att själva skapa och bygga.

Ömsesidighet och samarbete

MSG bidrar med innovationer, kunskap och erfarenhet och ser till att pengar till lån kommer fram.  Kongolesen bidrar med arbete, uppoffringar och tillämpning. När detta samspel sätts i funktion blir det resultat.

All hjälp måste leda till hållbar utveckling. Utveckling är när människorna på plats genom arbete och uppoffringar genererar resurser och bygger ett samhälle som kan tillgodose människors olika behov.

Hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

If we lose our vision
We lose our passion!

Hökerum Töve 2015-01-15
Yngve Håkanson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *