GCSL

Den fria kristna stödgruppen “Groupe Chrétien de Soutien Libre” förkortat GCSL.

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.

Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren.

Uppgift och syfte

Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.

För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:

 • stötta evangelisationen materiellt och finansiellt
 • underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna
 • göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot mänskligheten.
 • fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.
 • underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte
 • skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av föreningen.
 • etc. etc

Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

 1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov
 2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.
 3. stöd till pastorselever
 4. fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” – Ungdomens Hus- idag under uppbyggnad.
 5. produktiva aktiviteter och självförsörjning
 6. ömsesidigt stöd till medlemmar
 7. kyrkliga aktiviteter

Sammansättning

Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.

När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera och överleva.

DEN FRIA KRISTNA STÖDGRUPPEN “Groupe Chrétien de Soutien Libre förkortat GCSL.

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.

Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren.

UPPGIFT OCH SYFTE

Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.

För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:

– stötta evangelisationen materiellt och finansiellt

– underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna

– göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot   mänskligheten.

– fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.

– underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte

– skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av   föreningen.

– etc. etc

Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

 1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov
 2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.
 3. stöd till pastorselever
 4. Fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” – Ungdomens Hus-  idag under uppbyggnad.
 5. produktiva aktiviteter och självförsörjning
 6. ömsesidigt stöd till medlemmar
 7. kyrkliga aktiviteter

SAMMANSÄTTNING

Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.

När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera o

DEN FRIA KRISTNA STÖDGRUPPEN “Groupe Chrétien de Soutien Libre” förkortat GCSL.

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.

Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren.

UPPGIFT OCH SYFTE

Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.

För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:

– stötta evangelisationen materiellt och finansiellt

– underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna

– göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot mänskligheten.

– fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.

– underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte

– skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av föreningen.

– etc. etc

Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov

2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.

3. stöd till pastorselever

4. Fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” – Ungdomens Hus- idag under uppbyggnad.

5. produktiva aktiviteter och självförsörjning

6. ömsesidigt stöd till medlemmar

7. kyrkliga aktiviteter

SAMMANSÄTTNING

Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.

När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera och överleva.

ch överleva.