Ebrev 2010 12 10

Ebrev 10/12 2010

Hej kära vänner!

Ännu en gång tackar jag er för informationen jag fått om er nästa arbetsresa till Matadi i januari 2011. Det gör  mig personligen glad och hela GCSL. Vi kommer då att informera er mera om vårt arbete i Ungdomens Hus.

Under denna månad december 2010 noterar vi viktiga aktiviteter i Ungdomens hus såsom:

Den 7 -10/12 2010  var en grupp förebedjare från Full Gospel som bodde i Ungdomens Hus i salen som ni  invigde.

Den 11/12/2010, om det inte ändras i sista minuten, ska det bli ett möte i samma sal med ledningsgruppen för GCSL och alla pastorer och vice ordföranden i CEC:s församlingar i Matadi. I detta möte skulle jag vilja samla ihop förväntningarna på varandra om hur Ungdomens hus ska fungera och eventuellt planera med dem vissa specifika aktiviteter för ungdomsgrupperna i respektive församling.

Den 18/12/2010 ? möte för de barn som tillhör GCSL:s  aktiva medlemmars familjer om information om GCSL:s verksamhet för olika sociala grupper i Matadi.

Allmänt möte för GCSL om Jul-och Nyårsfest 2011 där datumet kommer att bestämmas senare.

Då det gäller er arbetsresa gläder sig GCSL att få ännu ett tillfälle att se er hos oss och hälsar er välkomna. Jag och Mama Matila skulle vilja be er att om möjligt hålla era möten med entreprenörerna i salen i Ungdomens hus. Det skulle glädja oss mycket i den meningen att vi vill betrakta entreprenörerna som vår angelägenhet.

Särskilt Mama Matila tackar er så mycket för att ha gjort hennes namn berömt bland de svenska vännerna, det var något som hon aldrig har tänkt sig i sitt liv.

Var välkomna och God Jul och Gott Nytt År 2010 önskar hela familjen NKAILU till ALLA.

Samuel