Ebrev 2009 08 14

Ebrev 2009 08 14 – Plan för återstående arbete

Hej kära vänner!

Hur har ni det med sol och värme? Vi har torrtid och fryser på natten. Temperaturen ligger ofta mellan 25-29 grader.

Som jag har sagt tidigare har vi haft vårt månatliga möte för juli månad för att diskutera och planera arbetsetapperna från nu år 2009 till 2010.

Det framgår av detta möte att vi har beslutat att:

  1. aktivera de manuella arbetena för att undvika att söka betald arbetskraft
  2. se över ökningen av medlemmarnas månatliga medlemsavgift trots allt som är på gång då det gäller den svåra ekonomiska konjunkturen som landet fortsätter att genomgå och ekonomins instabilitet.
  3. be experterna att göra en kostnadsberäkning för taket, cementering av golvet, rappning av väggarna invändigt och utvändigt, dörrarna och fönstren och målning.
  4. sätta i verket Ungdomens hus 2010 på vilken nivå än arbetena befinner sig, det vill säga att inviga huset i det tillstånd som det då befinner sig.
  5. låta sammanfalla firandet av GCSL:s 10-årsjubileum och öppnandet av ungdomens hus för ett betydelsefullt evenemang.

Förvisso tynger alla dessa åtgärder mycket på de aktiva medlemmarna, i synnerhet som de kan räknas på fingrarna, men sakens angelägenhet tvingar. Vi har tårar i ögonen när vi ser uppgiften som vi tilldelar oss i förhållande till våra små medel, och vi böjer knä för att be Gud att hjälpa oss att fullfölja det som han har gett oss att göra i sin kyrka.

Vi går in i denna fas av aktiviteter med fast övertygelse och förtroende att Gud ska hjälpa oss alla och ge oss fysisk och mental hälsa och medel för att genomföra denna stora uppgift.

Hjärtligaste hälsningar till alla

Samuel Nkailu-wa-Basilwa