Ebrev 2010 11 30

Email 2010 11 30 – Tack

Mycket Kära vänner jag vill häla både från GCSL och hela min familj för ett lyckat besök i Matadi och en rik minnesdag och för alla gåvor vid invigningen. De ger oss ett oförglömligt minne för resten av livet.

I själva verket har ni mycket hedrat oss inför många vittnen som inte förstår vikten av vad vi gjorde innan men nu efter ert besök och invigningen välkomnar alla åtgärder inför en obegränsad framtid.

Nu har vi slutföra det arbete som återstod vid invigningen:

  • Fönstren och dörrar är monterade
  • Tre symaskiner köptes för invigningsgåvan
  • Ett skåp för sömnad är inköpt
  • Andra sömnads material är inköpt, de måste köpas i Kinshasa.

Fyra stora möten har hållits i Ungdomens Hus:

  • Lördag, 30/10/2010 möte för att utvärdera verksamheten och invigningen
  • Söndag, 31/10/2010 föreningsmöte för barn av pastorer i CEC / Matadi jag är ordförande
  • Lördag, 13/11/2010 första sömnad av och med medlemmar av GCSL (stickning)
  • Lördag, 20/11/2010 GCSL med hedersordförande Luthelo

Alla dess sammanträden var avsedda att planera verksamheten i huset och fastställa villkoren för användning och hur vi ska göra Ungdomens hus känt för att locka ungdomar hit.

Vi har nu med oss en son till Muditu han har lånat en kamera varhelst vi verkar för att skicka bilder av vårt arbete.

Än en gång tack så mycket och ber den Gode Guden rikt välsigna er och att ni är alltid välkommen till oss i Matadi

Med broderliga hälsningar.

Samuel.