Ebrev 2010 05 04

Ebrev 2010 05 04

Matadi 2010 05 04

Hej alla kära MSG:are !

Hur mår ni med snön och kylan? Vi går nu mot slutet av regnperioden och värmen börjar minska under natten.

Jag vet att ni av Yapeco har fått nyheter från landet inom olika områden. När det handlar om våra arbeten vid Ungdomens hus har han bekräftat att taket kommit på plats vilket jag redan har sagt.

Kassören MUDITO har sannolikt med tacksamhet till MSG erkänt och tagit emot den sista sändningen av medel.

Emellertid vill jag låta er veta att finanskommissionen har varit samlad tillsammans med hedersordföranden Muller LUTHELO och samordnaren Samuel för att planera resten av arbetena med de möjligheter som nyss har tillförts oss.

En liten förändring har skett av prioriteringsordningen enligt den sista kostnadsberäkningen som ni fått; istället för att börja med rappningen av väggarna låter vi tillverka dörrar och fönster för säkerheten av det som vi gör invändigt och sedan cementering av golvet omedelbart ty för tillfället är sanden från floden mycket dyr när floden svämmar över.

Under tiden har vi nyss lyckats med det nationella elektricitetsbolaget och vi har den elektriska anslutningen till huset, det återstår endast installationen invändigt; fastän den elektriska strömmen är ofta av dålig kvalité och osäker.

Jag har också som samordnare av GCSL talat med den ansvarige pastorn för Kiamvu församling, nyss utnämnd, för att informera honom om vad GCSL är och dess funktion genom att gå igenom gruppens huvudsakliga och specifika mål. Vid samma tillfälle informerade jag honom om att MSG i Sverige stöder oss och följer oss och våra mål. Han har till och med tagit del av alla de rättsliga texterna som styr föreningen nämligen: överenskommelsen mellan GCSL och CEC, överenskommelsen mellan GCSL och MSG, Sverige, och det provisoriska intyget av Ungdomens provinsdivisions verksamhet i Nedre Kongo.

Han visade ett stort intresse till det som han hörde och såg för att slutligen önska att få komma till vårt möte med alla medlemmarna, det vill jag snart inbjuda till. Jag gläder mig mycket åt detta.

Det är också tillfälle för mig personligen att genom dig tacka MSG för stödet så viktigt och betydelsefullt, att ni har engagerat er att förverkliga det till förmån för det kongolesiska folket och dess ungdom; det är det som man måste se och betänka och inte den modeste personen Samuel NKAILU-wa-BASILWA som måste minska för att låta GCSL komma fram.

Broderliga hälsningar till er alla

Samuel Nkailu-wa-Basilwa

Översatt av Inga-Maj Gustafsson


Den Fria Kristna Stödgruppen

Den 20 januari 2001 föddes den Fria Kristna Stödgruppen, en icke statlig organisation för utveckling, i Matadi med fru Julienne Matila Nkiamambun som ordförande. Traditionsenligt firades minnet söndagen den 20 januari 2008.

Restaurangen AIR-BROUSSE, provisorisk plats för denna förening, som är opolitisk, humanitär och utan vinstintresse, tjänade som ram för den enkla manifestationen detta år.

Evenemanget innehöll fyra starka moment:

  1. Förmaningstal hölls med utgångspunkt från 2 Krön 7:13-14 av Georg Mudito, kassören.
  2. Högtidstal lästes av koordinatören Samuel Nkailu-wa-Basilwa
  3. Uppmuntringens ord gavs av ordföranden fru Julienne Matila Nkiamambu
  4. Kärleksmåltid.

Att ständigt vara bedjande för att höra Guds röst är den enda möjligheten för varje medlem i den Fria Kristna Stödgruppen för att övervinna alla hinder på vägen, underströk predikanten.

Efter att ha gett en kort historik av gruppens bildande den 20 januari 2001 talade Koordinatören om hur året 2007 har varit. Han visade klart och tydligt vad gruppen har lyckats med sina aktioner, vad den misslyckats med och vad som bör göras för att föreningen ska gå framåt.

Angående byggnadsprojektet ”Ungdomens hus, Ville Haute”, som är på gång, måste året 2008 bli ett avgörande år för att slutföra den stora salen. Detta fordrar ett krafttag av varje medlem både när det gäller arbetsinsats och olika offerinsatser som krävs för projektet.

Ordföranden uppmuntrade medlemmarna att inte överge det engagemang de redan tagit till förmån för den ofta negativa kritiken. För att alltid gå framåt, låt oss ha ögonen fixerade på Kristus som är med oss i tjänsten.

Det hela avslutades med en kärleksmåltid och fotografering.

Matadi den 21 januari 2008

Koordinatören

Samuel Nkailu-wa-Basilwa