Tal 2009 06 28

Tal 2009 06 28

En grupp på 15 personer från Borås med omnejd besökte Kongo Kinshasa under två veckor i slutet på juni och början av juli 2009. Söndagen den 28 juni beökte de Matadi och byggarbetsplatsen Ungdomens Hus, Ville Haute. Se Bilder under Ungdomens Hus. Nedan kan du läsa talet som Samuel Nkailu höll till gruppen, översatt av Gunnel Jönsson, som också tillsammans med pastor David Norén speciellt representerade Matadi Support Group.

Memorandum med anledning av delegationen Matadi Support grupps besök på byggarbetsplatsen för Mötesplats Sociokulturell, Ville-Haute, Matadi

Kära ärade delegater i Matadi Support Grupp

Med anledning av er visit på byggnadsplatsen för vår socio-kulturella mötesplats Ville-Haut vid Lisanga i Matadi. Det är vår uppgift allra först att lovprisa Den allsmäktige, Skaparen av himmel och jord, vatten och allt som finns på jorden. Herre över tid och omständigheter, för livet som han oss ger genom sin nåd och för att Han har gjort möjligt detta möte idag.

Jag vill också hälsa er hjärtligt välkomna bland oss och att hela er vistelse ska bli välsignad och angenäm.

Det är med hjärtan fulla av glädje och stolthet som vi tillåter oss att broderligt omfamna er.

Er närvaro bland oss, tvivla inte på detta, även vältalighet kan inte uttrycka det, ett tecken som inte bara visar på glädje men också på uppmuntran och en moralisk och andlig upprustning som det innebär.

Vi gläds med hela vårt hjärta

För tillfället har vi också äran anledning att presentera er ett litet ”kort” av Den Kristna Fria Stödgruppens arbete som ni har framför er för att berätta för er vad som är meningen med det hela och för att också visa er vad som realiserats.

Allmänt

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.

Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren eftersom man blivit besviken på kören som man stött under 35 år.

Uppgift och syfte

Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.

För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:

 • stötta evangelisationen materiellt och finansiellt
 • underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna
 • göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot mänskligheten.
 • fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.
 • underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte
 • skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av föreningen.
 • etc. etc

Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

 1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov
 2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.stöd till pastorselever
 3. fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” Ungdomens Hus idag under uppbyggnad.
 4. produktiva aktiviteter och självförsörjning
 5. ömsesidigt stöd till medlemmar
 6. kyrkliga aktiviteter

Sammansättning

Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.

När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera och överleva.

Förverkligande

Följande aktiviteter har förverkligats:

 1. punktuella: det vill säga besök och stöd till behövande, sjuka, fångar och gamla, stöd till pastorselever, stöd till behövande medlemmar, ja, listan kan göras lång.
 2. permanenta: uppbyggnad av Ungdomens Hus ”Mötesplats sociokulturell” och odlingar.

Det är i den senare kategorin av aktiviteter som projektet Mötesplats sociokulturell är under uppbyggnad.

Den Fria Kristna Stödgruppen har konstaterat att kapaciteten för att ta hand om ungdomar behöver fördjupas i Matadi stad speciellt i CEC som saknar en lämplig och bra struktur som kan jämföras med den Mötesplats Sociokulturell uppfyller som har som uppgift att fördjupa omvårdnaden av unga och tonåringar.

Den allmänna meningen är att vårt lands ungdomar har stora och olika problem – förenade med uppfostran, utbildning, hälsa, avsaknad av jobb, drogproblem och andra skadeverkningar som de möter och som är en anledning till bygget.

Naturligtvis behöver ett sådant projekt ekonomiska medel som vi inte har, speciellt när vi känner till de socioekonomiska svårigheter som Kongo lider av och som idag accentueras av den ekonomiska krisen i världen. I vilket fall som helst är det vår vilja och vårt beslut att vi ska nå fram till målet.

Det är nu läge att tala om hur mycket det finansiella stödet på 7000 $ som kommer från G.C.S.L:s vänner i Matadi Support Group i Sverige betytt och som gör att vi har kommit till den nivå där arbetet nu befinner sig hälsas inte bara av Den Fria Kristna Stödgruppen utan också av vinnarna dvs Matadis unga och tonåringar. DÄR DE BEFINNER SIG UTTRYCKER DE HÄR SITT DJUPA TACK I FÖRVÄG.

Vi kan inte avsluta detta ”kort” utan att signalera till dem som följer oss och tvekar att förena sig med oss i denna uppgift att vi garanterar att tack vare det avtal som gäller för G.C.S.L. idag, kommer G.C.S.L. att ha sina dörrar öppna mot framtiden och att all kraft fysisk, materiell och finansiering ger en skörd som kommer att ge frukt som förväntas av missionsuppdraget i vår generation och framtiden.

Vi lovar att utan avbrott anstränga oss att nå det önskade målet för att tjäna Herren hand i hand med alla som har en levande kallelse.

Till er som besöker oss idag ber vi er vara vittne till vår ambition genom att berätta för dem som lyssnar till er om vad ni sett och förstått och att vi vill fortsätta med utbytet inte bara med erfarenheter utan också med de unga som kommer att fördjupa samarbetet efter oss.

Än en gång tackar vi för ert intresse.

Till nästa gång, på återseende.

Samuel Nkailu, Matadi 28/6 2009