Vårt koncept

Entreprenörer i Kongo

 1. För att få delta i Matadi Suport Group:s (förkortat MSG) utbildning ska man ha en affärsidé.
 1. Personliga egenskaper ska vara framåtanda med ambition och vilja till förändring och utveckling och att skapa inkomster som resulterar i bättre levnadsstandard. Varje entreprenör måste vara beredd på hårt arbete och tuffa utmaningar. Resultat är ett måste.

  The group joined Focus Business School

 1. Varje utbildningsomgång kan bestå upp till 40 deltagare.
 1. MSG utser en kontaktperson eller kommitté på varje plats som har god lokalkännedom och personkännedom, med förmåga att välja ut vilka personer med affärsidéer som kan bli goda entreprenörer. Kommitténs uppgift är också att följa upp utbildningen och se till att det blir resultat.
 1. Vårt utbildningsmaterial heter ”Affärsplan en först skiss”, ”Företagets villkor och förutsättningar” och ”Focus Business School” Grundutbildningen kan omfatta 5 till 15 utbildningsdagar och är avsedd för deltagare som förutom eget entreprenörskap också är villiga att starta egna kurser i företagande på sina hemorter eller i sina kyrkor där de är engagerade.
 1. Den utbildning som utbildarna sedan fortsätter att arbetar med lägger man upp på ett halvt år och man träffas då en gång per vecka. Focus Business School består av 48 lektioner och man läser två lektioner vid varje tillfälle. Under denna tid praktiserar man sitt entreprenörskap. Det är mycket viktigt att deltagarna blandar teori med praktik. Teorin måste omsättas i praktisk handling för att det ska bli resultat.
 1. MSG:s målsättning är att de kongoleser som deltar i vår utbildning ska växa och skapa goda företag, anställa medarbetare, betala löner och förbättra förhållanden för sig själva och andra.
 1. Den bästa energi, inspiration och belöning som MSG kan få är framgångsrika kongolesiska entreprenörer.
 1. Alla svenskar som arbetar inom MSG är volontärer. Arbetet är således helt ideellt.
 1. MSG arbetar med redskapen: utbildning, företagslån, kontakter och uppföljning.
 1. För närvarande betalas inga nya lån ut. Vi arbetar med att hitta lösningar för att ge nya lån.
 1. MSG arbetar efter principerna: Ärlighet, öppenhet, kontroll och resultat.
 1. Det är bara du med ditt arbete, engagemang, envishet, uthållighet och ansvar, i samverkan med MSG:s redskap och principer, som kan göra dig till en framgångsrik entreprenör.
 1. Det är bara du som kongoles som kan lyfta dig själv och ditt land.