Från Emy i Kimpese

143919Vi mår bra, men det är mycket varmt här. Jag har inte så många nyheter, men vill ändå svara på ditt mejl.

Vi har genomfört en utbildning, där vi ägnat oss mycket åt tio deltagare. Vid tillfälliga samlingar har vi dessutom meddelat viktig kunskap till ett hundratal personer, men vi har inte kunnat ge dem något intyg. De vill också ha kursplanerna.

Behoven är stora, men inte tillgångarna. I år har vi mycket annat att göra, men vi förbereder ytterligare kurser. De som gick kursen var mycket intresserade och de påpekade att det fått lära sig mycket av värde, som de inte kände till sedan tidigare. Vissa har startat affärsverksamhet, andra har återupptagit sin och ytterligare andra har förbättrat eller utökat sina affärer.

Alla har önskemål om att få stöd i fortsättningen, ev. i form av lån.

Här står vi idag, men arbetet fortsätter

Publicerat i MSG

Rapport från Matadi

Rapport från Yapeco Bakala Massengo

Yapeco is teaching entrepreneurship

Yapeco is teaching entrepreneurship

Jag är mycket glad för med Gud är allting möjligt ; jag har genomfört en kurs med en grupp i min egen församling, entreprenörsutbildning med FBS-metoden, som Matadi Support Group har utbildat mig i.

För första gången arbetade jag utan el; första dagen början vi med historien om hur FBS bildades med hjälp av pedagogiska hjälpmedel. Utan el eller dator kunde jag inte använda de viktiga hjälpmedlen, det vill säga projektor och dator. Men vi genomförde två samlingar utan el.

På avslutningsdagen, slutligen, kunde vi använda el och power point. Då gick det fort, för alla såg bilderna och lektionerna på den lilla skärmen, frågorna blev också väl förstådda. I början var vi 22 personer och vid avslutningen var antalet 28.

Idag har det blivit möjligt att skicka över fotona. Ta väl emot min rapport för december 2017!

Publicerat i MSG

E-mail från Yapeco

Jag är mycket glad att få skicka en hälsning till er igen.

Vi har nu avslutat utbildning för utbildare, som vi började med 8 personer och slutade med 12. Allt förlöpte väl genom Guds nåd.

Nu på onsdag, den 14/12, till lördag ska vi genomföra ytterligare en kurs i Baobab och för att avsluta det här året ska vi också utbilda en grupp i Nzadi. Så ser kalendariet ut som jag kan presentera för er nu när det gäller Matadi och utbildningen FBS inom MSG.

Tack!

Yapeco

Publicerat i MSG

Rapport från Yapeco i Matadi

BONJOUR  ALLA VÄNNER

Blivande utbildare i entreprenörskap i Matadi

Blivande utbildare i entreprenörskap i Matadi

För närvarande mår vi bra och vi hoppas att det är detsamma hos er.
Efter att ha valt ut några medlemmar för att bli FBS-lärare, hyrde vi en sal i stan för att genomföra undervisningen; Mr Rholly tillhör dem som kommer att utbildas till lärare.

Vi började i går, onsdagen den 16/11 2016 och vi räknar med att avsluta på lördag. Allt försiggår alltså i stan; jag och Rholly ordnade detta för undervisningen och vi erbjuder också en liten fika. De flesta av deltagarna som vi har valt ut har olika ansvarsposter i staden. Vi håller på i tre och en halv timme från onsdag till lördag, från 15.30 till 19.00. Jag bifogar några foton från början av undervisningen. Bed för oss för att den politiska situationen i vårt vackra land oroar oss, inte minst när det gäller ekonomin. Fotona är tagna när undervisningen pågår.

Tack!

Yapeco

Publicerat i MSG

Möte med Madame Julienne Sengomona Yaba

Julienne, Astrid och Bernt studerar entreprenörskap

Julienne, Astrid och Bernt studerar entreprenörskap

Under måndagskvällen hade Solico möte på Kongo Brazzavilles Ambassad i Stockholm. Kvällens gäst var Julienne Sengomona Yaba från Point Noire. Bernt och jag deltog i mötet.

På eftermiddagen före Solico-mötet hade vi ett möte med Julienne tillsammans med Astrid Ståhlberg på hotell Birger Jarl. På eftermiddagen och senare på kvällen berättade Julienne om sitt omfattande arbete med Sparkassan för kvinnor i PN. Julienne är chef för kassan. Sparkassan har idag 1500 medlemmar. Syftet med kassan är att ge lån till medlemmarna för att de ska kunna starta och driva företag. Förutsättningen för att få ett lån är man har sparat sina pengar i kassan. Man måste visa att man kan spara och avsätta pengar till kassan. Förmågan att kunna spara är en bra indikation på att de kan betala av sitt lån.

Vi tror att MSG:s verksamhet med utbildning i entreprenörskap är en utmärkt kombination till denna sparkassa. Vår fyra verktyg är: Utbildning – företagslån – kontakter – uppföljning. Utbildning som ger kunskap – en förutsättning för företagande och hantering av pengar.

En viktig förutsättning för ett framgångsrikt entreprenörskap är kunskap och tillgång till pengar till ett rimligt pris.

Julienne föreföll mycket positiv till vårt utbildningsmaterial och förhoppning är nu att hon startar upp i Sparkassans regi utbildning i entreprenörskap i Point Noire.

Kan Sparkassan erbjuda utbildning i samband med långivning kommer detta att förstärka låntagarens möjlighet att förverkliga sin dröm att bli en framgångsrik entreprenör.

MSG kommer tillsammans med Solico att stötta denna verksamhet i PN.

Publicerat i MSG

Entreprenörskap i Kimpese

En grupp lärare samtalar med entreprenörskap utifrån modellen FBS/MSG

En grupp lärare samtalar om entreprenörskap utifrån modellen FBS/MSG

För närvarande finns det ett stort intresse för entreprenörskap. Vi får komma ihåg att det rör sig om informell ekonomi; ungdomarna är arbetslösa och de lever i ett land där det är omöjligt för de flesta att få en anställning. Därför krävs det ett medvetandegörande som är realistiskt och anpassat till de lokala förhållandena. .

16

En lektion med några som intresserar sig för entreprenörskap

17

 

Ett bra iscensatt företagande kan förändra livsförhållandena. Sedan en tid tillbaka tillämpar vi en utbildningsmodell för entreprenörskap, Focus BUSINESS SCHOOL med MSG, Matadi Support Group

 

 

Jag vill tacka er alla som på ett eller annat sätt stöder vår verksamhet. Ta emot vår djupt kända tacksamhet. Vårt önskemål är att kunna hjälp dem som vill vara medverka till att bygga en bättre värld.

Emy Miantezila Mbeye

Publicerat i MSG

Detta händer i Kimpese

VÅRA AKTIVITETER BLAND BARN OCH UNGDOMAR

1

Barnen efter en samling            

Vi arbetar bland barn, barn som har problem och som utgör ett problem i samhället. Med samhället menas här familjen och hela omgivningen – allt som påverkar människan i positiv eller negativ riktning.

 

 

 

2

Utdelning av skolmateriel

Vi vänder oss i första hand till dem som har utsatts för negativ påverkan, men har det positiva i åtanke för att kunna påverka i den riktningen.

 

 

 

3

Alfabetisering av gatubarn

Det finns många barn som inte kan gå i skolan på grund av att det saknas pengar till skolavgifterna. Det händer att de börjar skolåret, men de måste sluta under året; ungefär en tredjedel av eleverna på grundskole- och gymnasienivå slutför aldrig skolåret.

 

4

En skola där våra barn får gå


När vi blir tillfrågade om hjälp, gör vi ett urval. Dem som vi väljer stöttar vi med skolavgifter ända tills de slutar gymnasiet, om de går in för studierna. Ibland får vi förfrågningar långt bortifrån.

 

 

5

Ett barn får malariamedicin

 

En annan kategori är de barn som är övergivna, de som kallas för gatubarn. Vi börjar med att lära känna dem, sedan stöttar vi dem och slutligen tar vi hand om dem.

 

 

 

6

Några barn får en måltid

Vi ger dem mat, kläder och husrum. Sedan låter vi dem gå till skolan och vissa av dem får lära sig ett hantverk. Vi tar också ansvar för deras hälsa. Först av allt lär vi dem att läsa och skriva för att de ska kunna gå vidare i livet.

 

 

med konstbevattning med hjälp av en motor KBE/APEDEM

med konstbevattning med hjälp av en motor KBE/APEDEM

Vi arbetar också med jordbruk för arbetslösa ungdomar, men när möjligheterna finns får de också lära sig andra yrken.

 

 

 

Jordnötsfält under torrtiden

Jordnötsfält under torrtiden

 

Vi fortsätter med jordbruksarbete för arbetslösa ungdomar, även om vi har problem med klimatförändringarna. Med bevattning försöker vi få skördar när det är lågsäsong.

 

 

7

Undervisning i datakunskap och internet

 

Barnen själva vänder sig ofta till oss; ibland får vi förslag från andra, ofta från ansvariga i skolan som föreslår att vi ska hjälpa duktiga barn, de som inte har råd att betala sina avgifter.

 

 

 

8

Vi får stöd av AFCD för att ge hjälp åt undernärda barn

Vi samarbetar med föräldrar eller andra familjemedlemmar till barnen och ungdomarna. Skolorna samverkar också med oss för att underlätta arbetet och stötta deras elever.

 

 

9

Ett av gatubarnen lära sig att mura med utrustning som han har fått.

 

Vi arbetare för att medvetandegöra barnen så att de kan känna sig nyttiga i samhället.

 

 

 

 

11

I det här huset kommer några av barnen att bo, för de behöver kunna förvara sitt skolsaker och annat i säkerhet.

 

För att förstärka detta har vi börjar med att bygga några hus. Vi har dock blivit försenade, eftersom han som tillverkar dörrarna har låtit oss vänta i sju månader.

 

 

 

 

10

Jag vill tacka er alla som på ett eller annat sätt stöder vår verksamhet. Ta emot vår djupt kända tacksamhet. Vårt önskemål är att kunna hjälp dem som vill medverka till att bygga en bättre värld.

Emy Miantezila Mbeye

 

 

 

Publicerat i MSG

E-mail från Brazzaville

Alain Mbemba berättar om läget i Kongo Brazzaville

Alain Mbemba berättar om läget i Kongo Brazzaville vid besöket i Sverige juni 2016

Från Niosi-gruppen i Brazzaville, Alain Mbemba skriver:

Den 17 oktober 2016 startade vi entreprenörsutbildningen utifrån MSG:s dokumentationsguide anpassad till kongolesiska förhållanden. 25 av de 31 anmälda personerna deltar I denna omgång. Sex personer hade inte tid att vara med när allt kom omkring.

Vi har tre utbildningspar, alltså sex utbildare som finns med hela tiden. Vi har vidtalat en teolog som ska ge de bibliska grunderna för affärsverksamhet, liksom någon som talar om mikrofinansiering och företagsregler I övrigt.

Mycket intressant. Första dagen var Anne Sundberg med och dagen efter var Hans Norelius på besök.

Jag ska skicka foton inom kort. De har du här nedan

Publicerat i MSG