Augustine grupp mars

PROTOKOLL FRÅN DET FÖRSTA MÖTET MED ENTREPRENÖRERNA I GRUPPEN AUGUSTINE BISIAMU

Det gäller entreprenörerna i grupp Augustine Bisiamu och hölls på pastor Biongos kontor i Lisanga.

Närvarande:
1.      Augustine Bisiamu Ndundu: ordförande
2.      Axel Biongo: vice ordförande
3.      Georges Muditu: sekreterare
4.      Jean-Pierre Ngoma: medlem
5.      Damas Mangikulua: medlem

Det fanns 5 punkter på dagordningen nämligen:

1.      Bön
2.      Välkomsthälsning
3.      Verifikation om det fanns beslutsmässigt antal närvarande
4.      Var och ens intryck sedan kredit beviljades
5.      Övriga frågor

  • Bönen leddes av pastor  Mangikulua
  • Madame Bisiamu hälsade alla medlemmar välkomna .
  • Eftersom alla fem medlemmarna i gruppen var närvarande kunde mötet hållas utan invändning.

Tillfället då var och en av medlemmarna skulle lämna sina erfarenheter hade kommit.

I. Georges Muditu: Sedan jag beviljats lånet har jag fortsatt med mina odlingar, som för övrigt gått bra som vanligt. Nu har vi påbörjat odling av jordnötter, bönor, soja och majs.
Vi använder dagsarbetare som vi avlönar.

II Pastor Damas Mangikulua: Jag har påbörjat mina odlingar trots att det varit enförsening av årstiden. Jag försöker hitta ett område att odla bönor, vilket bara tar tre månader eftersom det är ett år med kyrkokonferens(synod).

III.        Jean-Pierre Ngoma: Jag har fortsatt mina aktiviteter och jag har gjort i ordning en bil för att köra taxi. Jag väntar på motorn till min lastvagn, som jag beställt från Europa. Om två veckor ska jag börja betala av på räntan och avsluta detta före juli månad; det vill säga att i juli kommer jag att börja att endast betala av på summan av mitt lån.

IV Augustine Bisiamu Ndundu: Jag fortsätter mina aktiviteter med hönsuppfödning. Jag har köpt kycklingar som nu är två månader och två veckor. Jag räknar med att de ska börja värpa i juli. Återbetalningen av mitt lån ska respektera det uppgjorda programmet.

V. Pastor Axel Biongo: Sedan den 18 mars 2011 räknade jag med att köpa två hundra kycklingar, men jag kunde bara köpa 120 eftersom priset hade ökat. Jag har anställt en arbetare för detta. Han har en lön på 2 dollar per dag. Vid sidan av mitt lån har jag bestämt att öka summan för min inbetalning till  55 dollar per månad.

Under övriga frågor bestämde vi att hålla vårt månatliga möte den andra måndagen varje månad.

Avslutningsbönen hölls av pastor Biongo.

Mötet påbörjades 10.25 och avslutades 11.40.

Skrivet i Matadi den 21 mars 2011