Skuldebrev

PDF_skuldebrev för utskrift

Skuldebrev för företagslån

Långivare      Matadi Support Group och genom dess organisation Groupe de Soutien aux                        Entrepreneurs de Matadi . Långivaren förkortas MSG/GSM.

Låntagare:

Summan lån:

Datum för utbetalning av lån:

Datum för den första återbetalningen:

Plan för återbetalning. Betalning sker senast den 30 i varje månad

Räntan är 10 % per år och betalas med samma belopp vid varje betalningstillfälle. Ränta betalas från lånets utbetalningsdatum.

Belopp för varje återbetalning:

Ränta vid varje återbetalning:

Summa återbetalning och ränta den 30 i varje månad

Sista betalningen:

Jag tillhör gruppen:

Mitt företag är enligt den beskrivning som jag tidigare lämnat och lånet kommer att användas enligt min investeringsspecifikation.

Till detta skuldebrev hör bilagorna: Personlig borgen, Regelverk för företagslån och Investeringsspecifikation.

Jag godkänner ovanstående villkor med bilagor och undertecknar härmed

Ort och datum Matadi

MSG/GSM

Låntagare                                                                       Långivare