Tillägg till skuldebrev

PDF borgen för utskrift

Bilaga till skuldebrev för företagslån

Personlig borgen

Jag  /namn/ tillhör gruppen  /gruppens namn/. Vi i gruppen är ansvariga för varandras återbetalning av våra lån. Om några av oss inte återbetalar sitt lån enligt uppgjord plan förbinder vi andra oss att betala för denne. Vår garanti är begränsat till 25% av våra egna lån. Det högsta belopp som en låntagare är skyldig att betala för en annan medlem i gruppen är 25% av sina egna lån. Alla betalningar för annan medlem i gruppen skall göras i proportion till vars och ens eget lån.

Min garantisumma är          $

Till denna handling hör bilaga. Regelverk för företagslån.

Jag godkänner ovanstående villkor med bilaga och underteckna härmed

Ort och datum Matadi

Låntagare

Information om garantisummor i gruppen

Låntagare namn: garanti summan: $

Låntagare namn: garanti summan: $

Låntagare namn: garanti summan: $

Låntagare namn: garanti summan: $

Låntagare namn: garanti summan: $