Bli sponsor

Bli sponsor

Vi erbjuder företag och enskilda att bli sponsor för en entreprenör i Matadi, Kongo Kinshasa.

Vår idé är att hjälpa människor att komma igång med små företag genom att ge dem ett lån.

Storleken på ett lån kan variera från 1 000 USA dollar och uppåt.

Låntagarna bildar grupper omkring fem entreprenörer. Inom gruppen tar man ansvar för varandra genom borgen.

Säkerheten för lånet utgöres av en borgensförbindelse som var och en får skriva på.

Borgen är begränsad till 25 % av det egna lånet. Man går i borgen för varandra. Om en av de fem inte betalar får de andra fyra betala för denne som inte fullföljer sina skyldigheter.

Mer om regelverket hittar du här.

Fadder och sponsor kan du bli genom att låna eller ge en gåva till oss. Vi utser då en eller flera företagare som blir dina. På denna hemsida kommer vi att redovisa företaget som du sponsrar, månad för månad. Vår idé är att långivaren ska kunna följa sitt fadderföretag och förhoppningsvis se resultat. Redovisningen kommer att vara  lösenordsskyddad.

Vi har översatt ALMI:s underbildningsmaterial “Affärsplan en första skiss” till franska och kompletterat den med en uppföljningsdel.

Vi kommer också att arbeta för att det ska vara direktkontakt mellan givare och mottagare.

Vår policy är: Öppenhet Insyn Resultat