Gåvobrev pdf för utskrift

Gåvobrev

Som gåva till Matadi Support Group (förkortat MSG) vill jag ge följande belopp

Summa SEK

Pengarna kommer att utbetalas när MSG har utsett entreprenörer i Kongo Kinshasa och presenterat dem med namn och grupptillhörighet för mig. Lånen storlek till respektive entreprenör kommer också att redovisas.

Vår ide är att koppla samman givare och mottagare genom vår hemsida http://matadi.se

Redovisningen av uppföljningen kommer att vara lösenordsskyddad och är tillgänglig för de som har gett minst 5000:- SEK. Redovisningen är öppen under lånens löptid för de första entreprenörerna. Den öppna redovisningen kan förlängas efter överenskommelse och omständigheter.

Pengarna betalas in på vårt bankgiro 200-8332 eller till Bankkonto 8380-8 4 081 840-3 i Ulricehamns Sparbank.

Till denna handling hör bilagan Regelverk för företagslån.

Mitt namn kan visas på hemsidan                    Jag vill vara anonym

Denna handling upprättas i två exemplar.

Givare:

Namn:

Adress:

Telefon:

Epostadress:

Ort och datum

Underskrift                                                                                             underskrift MSG

Insamlingsansvarig: Bernt Sköld

Hillaredsgatan 5

507 61  Borås

Tel 033 15 72 79  / 076 81 57 270

e-post renee.skold@yahoo.se