Från Emy i Kimpese

143919Vi mår bra, men det är mycket varmt här. Jag har inte så många nyheter, men vill ändå svara på ditt mejl.

Vi har genomfört en utbildning, där vi ägnat oss mycket åt tio deltagare. Vid tillfälliga samlingar har vi dessutom meddelat viktig kunskap till ett hundratal personer, men vi har inte kunnat ge dem något intyg. De vill också ha kursplanerna.

Behoven är stora, men inte tillgångarna. I år har vi mycket annat att göra, men vi förbereder ytterligare kurser. De som gick kursen var mycket intresserade och de påpekade att det fått lära sig mycket av värde, som de inte kände till sedan tidigare. Vissa har startat affärsverksamhet, andra har återupptagit sin och ytterligare andra har förbättrat eller utökat sina affärer.

Alla har önskemål om att få stöd i fortsättningen, ev. i form av lån.

Här står vi idag, men arbetet fortsätter