Entreprenörskap i Kimpese

En grupp lärare samtalar med entreprenörskap utifrån modellen FBS/MSG

En grupp lärare samtalar om entreprenörskap utifrån modellen FBS/MSG

För närvarande finns det ett stort intresse för entreprenörskap. Vi får komma ihåg att det rör sig om informell ekonomi; ungdomarna är arbetslösa och de lever i ett land där det är omöjligt för de flesta att få en anställning. Därför krävs det ett medvetandegörande som är realistiskt och anpassat till de lokala förhållandena. .

16

En lektion med några som intresserar sig för entreprenörskap

17

 

Ett bra iscensatt företagande kan förändra livsförhållandena. Sedan en tid tillbaka tillämpar vi en utbildningsmodell för entreprenörskap, Focus BUSINESS SCHOOL med MSG, Matadi Support Group

 

 

Jag vill tacka er alla som på ett eller annat sätt stöder vår verksamhet. Ta emot vår djupt kända tacksamhet. Vårt önskemål är att kunna hjälp dem som vill vara medverka till att bygga en bättre värld.

Emy Miantezila Mbeye