M & P Multiservice i Brazzaville

BESKRIVNING AV DET INLEDANDE ARBETET FÖR M&P MULTISERVICE

m-pArbetena har genomförts utifrån den finansiering vi har haft tillgång till. Vi har inriktat oss på de åtgärder som gör att projektet kan komma igång så snart som möjligt.

Bilderna visar hur en skräptomt har blivit en servicestation för bilar och motorcyklar