Detta händer i Kimpese

VÅRA AKTIVITETER BLAND BARN OCH UNGDOMAR

1

Barnen efter en samling            

Vi arbetar bland barn, barn som har problem och som utgör ett problem i samhället. Med samhället menas här familjen och hela omgivningen – allt som påverkar människan i positiv eller negativ riktning.

 

 

 

2

Utdelning av skolmateriel

Vi vänder oss i första hand till dem som har utsatts för negativ påverkan, men har det positiva i åtanke för att kunna påverka i den riktningen.

 

 

 

3

Alfabetisering av gatubarn

Det finns många barn som inte kan gå i skolan på grund av att det saknas pengar till skolavgifterna. Det händer att de börjar skolåret, men de måste sluta under året; ungefär en tredjedel av eleverna på grundskole- och gymnasienivå slutför aldrig skolåret.

 

4

En skola där våra barn får gå


När vi blir tillfrågade om hjälp, gör vi ett urval. Dem som vi väljer stöttar vi med skolavgifter ända tills de slutar gymnasiet, om de går in för studierna. Ibland får vi förfrågningar långt bortifrån.

 

 

5

Ett barn får malariamedicin

 

En annan kategori är de barn som är övergivna, de som kallas för gatubarn. Vi börjar med att lära känna dem, sedan stöttar vi dem och slutligen tar vi hand om dem.

 

 

 

6

Några barn får en måltid

Vi ger dem mat, kläder och husrum. Sedan låter vi dem gå till skolan och vissa av dem får lära sig ett hantverk. Vi tar också ansvar för deras hälsa. Först av allt lär vi dem att läsa och skriva för att de ska kunna gå vidare i livet.

 

 

med konstbevattning med hjälp av en motor KBE/APEDEM

med konstbevattning med hjälp av en motor KBE/APEDEM

Vi arbetar också med jordbruk för arbetslösa ungdomar, men när möjligheterna finns får de också lära sig andra yrken.

 

 

 

Jordnötsfält under torrtiden

Jordnötsfält under torrtiden

 

Vi fortsätter med jordbruksarbete för arbetslösa ungdomar, även om vi har problem med klimatförändringarna. Med bevattning försöker vi få skördar när det är lågsäsong.

 

 

7

Undervisning i datakunskap och internet

 

Barnen själva vänder sig ofta till oss; ibland får vi förslag från andra, ofta från ansvariga i skolan som föreslår att vi ska hjälpa duktiga barn, de som inte har råd att betala sina avgifter.

 

 

 

8

Vi får stöd av AFCD för att ge hjälp åt undernärda barn

Vi samarbetar med föräldrar eller andra familjemedlemmar till barnen och ungdomarna. Skolorna samverkar också med oss för att underlätta arbetet och stötta deras elever.

 

 

9

Ett av gatubarnen lära sig att mura med utrustning som han har fått.

 

Vi arbetare för att medvetandegöra barnen så att de kan känna sig nyttiga i samhället.

 

 

 

 

11

I det här huset kommer några av barnen att bo, för de behöver kunna förvara sitt skolsaker och annat i säkerhet.

 

För att förstärka detta har vi börjar med att bygga några hus. Vi har dock blivit försenade, eftersom han som tillverkar dörrarna har låtit oss vänta i sju månader.

 

 

 

 

10

Jag vill tacka er alla som på ett eller annat sätt stöder vår verksamhet. Ta emot vår djupt kända tacksamhet. Vårt önskemål är att kunna hjälp dem som vill medverka till att bygga en bättre värld.

Emy Miantezila Mbeye

 

 

 

1 svar på ”Detta händer i Kimpese

  1. Det är ett tålmodigt arbete som ni lägger ner, som jag hoppas skall ge er tillfredsställelse och mod att fortsätta.
    Skulle gärna hjälpa men har inga ekonomiska möjligheter,
    vad gör man utan det i detta fallet?

Kommentarer inaktiverade.