Möte med Madame Julienne Sengomona Yaba

Julienne, Astrid och Bernt studerar entreprenörskap

Julienne, Astrid och Bernt studerar entreprenörskap

Under måndagskvällen hade Solico möte på Kongo Brazzavilles Ambassad i Stockholm. Kvällens gäst var Julienne Sengomona Yaba från Point Noire. Bernt och jag deltog i mötet.

På eftermiddagen före Solico-mötet hade vi ett möte med Julienne tillsammans med Astrid Ståhlberg på hotell Birger Jarl. På eftermiddagen och senare på kvällen berättade Julienne om sitt omfattande arbete med Sparkassan för kvinnor i PN. Julienne är chef för kassan. Sparkassan har idag 1500 medlemmar. Syftet med kassan är att ge lån till medlemmarna för att de ska kunna starta och driva företag. Förutsättningen för att få ett lån är man har sparat sina pengar i kassan. Man måste visa att man kan spara och avsätta pengar till kassan. Förmågan att kunna spara är en bra indikation på att de kan betala av sitt lån.

Vi tror att MSG:s verksamhet med utbildning i entreprenörskap är en utmärkt kombination till denna sparkassa. Vår fyra verktyg är: Utbildning – företagslån – kontakter – uppföljning. Utbildning som ger kunskap – en förutsättning för företagande och hantering av pengar.

En viktig förutsättning för ett framgångsrikt entreprenörskap är kunskap och tillgång till pengar till ett rimligt pris.

Julienne föreföll mycket positiv till vårt utbildningsmaterial och förhoppning är nu att hon startar upp i Sparkassans regi utbildning i entreprenörskap i Point Noire.

Kan Sparkassan erbjuda utbildning i samband med långivning kommer detta att förstärka låntagarens möjlighet att förverkliga sin dröm att bli en framgångsrik entreprenör.

MSG kommer tillsammans med Solico att stötta denna verksamhet i PN.